Privacybeleid (EU)

Deze privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 5 februari 2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

Introductie

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door aub, het is van toepassing voor de ganse inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen powturk.tv. Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens

Powturk.tv vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat powturk.tv persoonlijke gegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, etc… dat om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken kunnen tegemoet te komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen. Powturk.tv kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail te informeren over interne diensten of aanbiedingen. Indien u een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzend, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag. Powturk.tv zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving. Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame zal powturk.tv melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico’s zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat powturk.tv al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Juistheid van verzamelde gegevens

Powturk.tv kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

Wijzigingen van de Site

Powturk.tv kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.

Auteurswet

Het citaatrecht (artikel 15a Auteurswet) zegt dat een relevant deel van een werk van iemand anders mag worden overgenomen – mits met bronvermelding. Dat geldt voor tekst, foto’s films, muziek en alle andere werken. Het citaat mag niet langer of groter zijn dan nodig. Een heel artikel overnemen op een weblog mag niet. Bij dergelijke overtredingen, gaan wij juridische stappen ondernemen.

Inhoud van de nieuwsartikelen

De nieuwsartikel op powturk.tv kunnen gebaseerd zijn op bronnen uit de Turkse media waarvan niet kan worden bepaald of ze de werkelijkheid vertonen. powturk.tv wil de bezoekers het nieuwtje echter niet onthouden. Lees het nieuws met plezier, maar neem het niet al te serieus (Tenzij er officiële bronnen zijn vermeld).

Powturk.tv